Бүтэц

Ерөнхийлөгч – Ч.Отгонбаатар

Тэргүүн дэд ерөнхийлөгч – Б.Цагаанбаатар

Дэд ерөнхийлөгч – П.Баярмагнай

Дэд ерөнхийлөгч – Г.Мэргэнбаяр

Дэд ерөнхийлөгч – А.Тамир

Ерөнхий нарийн бичгийн дарга – Б.Бадамгарав

Удирдах зөвлөлийн гишүүд:

Д.Батжаргал

Ц.Галбадрах

Ч.Ганбат

Т.Ганзул

Р.Манлай

Б.Онон

И.Отгонбаатар

Б.Хосбаяр

Хяналтын зөвлөл:

Зөвлөлийн дарга – Л.Цагаандалай

О.Амарсайхан

Б.Ялалт