Холбоо барих

Хэрэв та МССХ-нд гишүүнээр элсэх хүсэлт илгээх бол дээрхи хэсэгт “ӨӨРИЙН АЖЛЫН ГАЗАР, АЛБАН ТУШААЛыг” бичин илгээнэ үү. Таны мэдээллийг шалгасны үндсэн дээр бид таньтай эргэн холбогдох болно.